Om Norsk Hornklubb

Norsk Hornklubb er en forening for alle med interesse for instrumentet. Medlemmene kommer fra alle deler av Norge, og er jevnt fordelt mellom yrkesmusikere, musikkstudenter og amatører. Et av målene for klubben er å skape økt interesse for hornet som instrument, og å stimulere/engasjere norske komponister til å skrive musikk for horn. Klubben arrangerer kurs/seminarer for medlemmer og andre interesserte, med høyt kvalifiserte lærere, ofte i samarbeid med Norges musikkhøgskole eller et av konservatoriene. Gjennom årene har vi hatt besøk av flere av verdens fremste utøvere på horn.

Klubben ble stiftet i 1979 som et resultat av ønsket om å ha en organisasjon til å ta seg av større arrangementer, som Nordisk Hornseminar. Dette arrangementet går på omgang mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland annet hvert eller tredje hvert år. Norsk Hornklubb arrangerte Nordisk Hornseminar på Gavelstad i Vestfold i 1981 og i 1990, på Melhus i 2000, og på Bjerkely Folkehøgskole i Flisa i 2012. Klubben fungerer også som kontaktorgan overfor hornforeninger i utlandet, Svenska Hornsällskapet, Den Danske Valthornklub, Finsk Hornklubb og International Horn Society.

Kontaktinformasjon

Leder: Peter Hatfield
Nestleder: Ida Regine Brissach
Hornpostredaktør:
Kasserer/medlemsansvarlig: Gina Marie Engen
Sekretær/informasjonsansvarlig: Trude Johansen
Styremedlem: Even Brodwall
Epost: post@hornklubben.no
Postadresse: Norsk Hornklubb, c/o Peter Hatfield, Per Sivles veg 38B, 7071 Trondheim
Organisasjonsnummer: 981 575 032
Bankkonto: 9230.19.20700
Vipps: 21399

Historie

NORSK HORNKLUBB – 1979 – 2009

En livlig gjeng med entusiastiske hornister, både proffer og amatører, gikk sammen om å stifte Norsk Hornklubb i 1979. Bakgrunnen var behovet for en landsomfattende organisasjon som kunne brukes ved søknader om offentlige midler. I første omgang gjaldt dette for å kunne arrangere de såkalte nordiske hornseminarene etter hvert som det igjen ville bli Norges tur.
Disse seminarene var blitt initiert fra Finland, hvor særlig de profesjonelle hornistene tidlig så behovet for en faglig sammenslutning. Det første nordiske hornseminaret ble holdt i Oulu i Nord-Finland i 1975, og Norge fulgte i 1976. Det var Frøydis Ree Wekre som på egen hånd – med god hjelp fra de tre dyktige studentene Kjell-Erik Arnesen, Anne Holt Hasle og Åshild Henriksen – arrangerte det andre nordiske hornseminaret på Darbu folkehøyskole i Buskerud. Oppslutningen var overveldende, og seminaret var en suksess. Blant annet ble et helt nytt bestillingsverk uroppført i Kongsberg kirke, Adagio og Fuge for 16 horn av Finn Mortensen. Imidlertid hadde det vært mange vanskeligheter underveis i prosessen for å skaffe midler med å få aksept for at én person faktisk representerte flere hundre hornister over hele landet.

Klubbens første formann var Kjell Martinsen, hornist i Forsvarets Stabsmusikkorps og etter hvert en kjent og etterspurt dirigent, blant annet for den berømte Gardemusikken. Det ble utgitt et medlemsblad, og den første redaktør var tannlege og ivrig amatørhornist Svein Rasmussen. Det opprinnelige navnet på bladet var ment som en parodi på ”Se og hør”; man kalte det ”Lytt og kiks”. Ved en medlemsavstemming et par år senere ble det allikevel med solid flertall vedtatt at navnet på bladet skulle være Hornposten, og slik har det vært siden. Hornposten kommer ut to til tre ganger årlig, og inneholder faglige artikler, nyheter og reportasjer etc. Et annet prioritert område for klubben var å bestille verker for horn i ulike besetninger av norske komponister.

Blant senere ledere i de første årene må nevnes den dyktige amatørhornisten Trygve Fridstrøm, som gjorde en glimrende innsats. Senere kom det forslag om at styret skulle ha tilhold på ulike steder i Norge i perioder, og det første nye hovedkvarteret ble Trondheim, hvor det var et stort og aktivt miljø. Klubbens første æresmedlem var mangeårig solohornist i Trondheim symfoniorkester, Lars Høyem, og leder i Trondheimsårene var Reidun Gran. Geir Solum sto for både det innholdsmessig og tekniske vedrørende Hornposten. Så ble styret flyttet til Stavanger, hvor Brit Johnsrud overtok stafettpinnen som leder. I 2005 kom klubbens hovedkvarter tilbake til Oslo-området, og Rune Brodahl ble valgt til leder. Etter en ekstraordinær generalforsamling i september 2008 ble det valgt et helt nytt styre, med Sissel Grøndahl som leder, og aktiviteten i klubben er igjen høy og intens, med prosjektet Operahorn 2009 som et foreløpig høydepunkt.
– Frøydis Ree Wekre

NORSK HORNKLUBB – 2011 – 2015

I 2011 flyttet hovedsetet til Bergen under Astrid Marie Eek. Ilene Chanon overtok og sitter som nåværende styreleder. Klubben har holdt aktiviteten oppe med samlingsarrangementer for store og for små. I Bergen har vi også arrangert mesterklasser med Denise Tryson, Radek Baborak, og vår alles Frøydis Ree Wekre, samt gitt støtte til arrangementer utenfor bergensregionen. Pernille Kaarslev hadde vervet som hornpostredaktør til Astrid Marie Eek overtok i 2015. Vi har også jobbet med utforming av nye nettsider, som vi håper vil falle i smak.
– Gjermund Wold

NORSK HORNKLUBB – 2016 – 2018
I 2016 flyttet Hornklubbens styre til Harstad, kulturbyen i nord. Vågsfjordens perle, som i tillegg til Hærens Musikkorps og 4 profesjonelle hornister, huser 2 utdannede hornpedagoger, tre skolekorps, to amatørkorps, kulturskole og musikklinja på Heggen vgs. I tillegg til flotte Harstad Kulturhus, Festspillene i Nord Norge, Iliosfestivalen og Contrastofestivalen. Kari Knardahl ble valgt til styreleder. Ellers besto styret, inkl vararepresentanter, av Halvard Bakklund, Turid Kvile Erstad, Stig Molvær, John Plucker Linda Liljevangen og Berit Elisabeth Henriksen. Sistnevnte var redaktør av Hornposten, og gjorde en strålende jobb med å finne spennende og artig stoff til medlemsbladet vårt.
Styret var uendret hele perioden i Harstad. Det ble arrangert to hyggelige hornhelger i Harstad og en Masterclass i Tromsø med selveste Radovan Vlatkovic, i samarbeid med musikkonservatoriet i Tromsø. Men det var i perioden også stor aktivitet ellers rundt om i landet! Mange av disse arrangementene var støttet av Norsk Hornklubb.
Hovedvekten av sakene til Hornklubbens styre denne perioden var likevel støtte til eller bestilling av nye verk. Vi ønsker nå hornistene i Bartebyen lykke til med videre drift av Hornklubben fra 2019, og ser fram til mange spennende horn-happenings de neste årene!

– Kari Knardahl

NORSK HORNKLUBB – 2019 – d.d.

I 2019 flyttet hovedsetet tilbake til Trondheim, under ledelse av Peter Hatfield.